How to evaporate the Dutch Spirit Herbs

The Dutch Spirit Herbs can also be evaporated with an evaporator, so that the ethereal oils of the herbs can be inhaled, like farmer Jan from Volendam is doing with the Volcano balloon.

Dutch Spirit Herbs

This is the most clean way to get the magic of the herbs into your physical system for a better health of all the organs mentioned on the different chakra packages. So to create a healthy torso like farmer Jan!

The temperature for evaporating the Dutch Spirit Herbs is about 140 degrees celsius (for the Volcano button number 4). A great advantage of taking the power of the herbs into your system through evaporating is, that you get the essence of the herbs into your lungs without tar or carbon-monoxide.

With Fu Shi and the daily cycle of 24 hours (see www.akhaldan.info) one can see that the inner organs have their own special time (for about 2 hours) during the day and night! So the Dutch Spirit Chakra Herbs can be used at a special time of the day or evening. A good website to compare the offers of different evaporators is Vaporizerblog or Azarius.net

How to brew a great Dutch Spirit Tea

To make a great tea one needs of course Dutch Spirit natural herbs and hot “clean alive” water. The water needs to be hot, more than 80 degrees celsius and less than 100 degrees. Simmers the herbs for about 10 minutes is this water. You can even make a mix of all the Dutch Spirit Chakra herbs together and let this cool down for breakfast the next morning.

The quantity of the herbs is important. A small hand (about 2 grams) is good for 2 cups of tea! The best way to let simmer the herbs is in an clay or ceramic tea pot so that the herbs can swim freely but you also buy empty tea bags! If needed one can add some bio-honey, when the water temperature is under 45 degrees!

The best time to drink this magic cup of tea is in the morning, before and during breakfast, in the afternoon (Happy hour during the Chinese goat time, from about 15.00 till 17.00 hour) and 2 hours before sleep.

In the “Human Body Energy Clock” the inner organs have their own special time. Note that 5 AM is Sunrise; 11 AM Sun highest; 5 PM Sunset and 11 PM is Sun lowest! So during summertime in the West the hours can differ a lot. Sunset can even be around 10 PM in the North! So f.i. the heart chakra tea works best during 11 AM and 1 PM.

body energy clock

For more information you can look at our website www.akhaldan.info “Fu Shi and the daily cycle of 24 hours”

Sarvamangalam (all sentient beings are happy).
Swami Deva Manoj

Dutch Spirit Herbs – Oogkruiden voor “Screen junkies”.

 Het menselijk Oog

“In het land der Brillen is geen Bril Koning!”

Dit oh zo belangrijk zintuig had meer dan 200 miljoen nodig, voordat het oog van de vis genoeg ontwikkeld was, om het aan warmbloedige zoogdieren en zespotige insecten door te geven.

De eerste ogen ontwikkelden zich in de oceaan zo’n 550 miljoen jaar geleden. De eerste landdieren met longen en ogen zo’n 350 miljoen jaar geleden. Het menselijk oog is een van de meest gecompliceerde organen, dat uit meer dan 5 miljard onderdelen bestaat (zie bijlagen). Meer dan het ISS (International Space Station) en het vraagt 80% van de menselijke levensenergie. Als men de ogen sluit, bespaart men dus heel veel energie, dat naar de andere zintuigen gaat. Het oog is een energieslurper van jewelste zeker in onze huidige cultuur, waar bijna alles om beelden draait. Dit geweldig orgaan om te kunnen zien, is een blootliggend deel van de hersenen, waar we dan ook een gedachte en gevoel kunnen aflezen. Het is een ‘venster naar de ziel” en een “deur naar de hersenen”, waar bij het “sun gazen” het brein opgeladen kan worden. Door de ogen worden dus ook krachten uitgezonden. Dit komt door de elektrische lading van hersenen en zenuwen! Het geeft de zielskracht van de mens weer.
SCREEN JUNKIES.
Het menselijk oog wordt nu helaas in onze elektromagnetische maatschappij op alle mogelijke manieren geweld aan gedaan. De wereld is nu vol met beelden en beeldschermverslaafden, “screen junkies”, die paradoxaal genoeg steeds sterkere brillen en contactlenzen dragen. Met als resultaat uiteindelijk “blinde beeldverslaafden” met kromme nekken. Ja dat kan de toekomst van onze mensheid worden, als men dit niet tegenwerkt. In de statistiek van het aantal brillen en contactlenzen als percentage van de bevolking is dat duidelijk te zien, zeker als men de tijdreeks uitbreidt. Droeg in 1950 ongeveer 20% van de totale bevolking een bril, in 2010 is dit al opgelopen naar meer dan 60%! Als men naar de leeftijdscategorieën kijkt , dan ziet men een nog duidelijkere ontwikkeling. De ogen worden, naarmate men ouder wordt, steeds slechter. De maatschappij maakt zieke ogen, alhoewel natuurlijk ook de genen en de veroudering een rol spelen. In China van vandaag bijvoorbeeld dragen 70% van de pubers al een bril! Dat land stikt nu al van ‘gillende brillen’ en kapotte longen. “Waar gaat dat henen, zonder benen” en zonder zicht! Juist het Volksbevrijdingsleger van China heeft er enorme last van, zonder de hulp van computers gaat daar niets meer. Geen ogen, geen longen en geen kuiten! Daar kun je niet veel mee doen!
REMEDIES.
Gelukkig is de situatie in Holland met al die fietsers heel anders. Juist in China was dat vroeger ook anders (veel fietsers) en deed men zelfs tijdens Tai Chi speciale oogoefeningen, zoals het versterken van de oogspieren met koud water en oogdraaiingen. Zoals ook de “Mandalameditatie “ van Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) dat een uur duurt met 4 stadia. De eerste 15 minuten rent men hard op de plek met junglemuziek. Daarvoor heeft men dan zonder bril of contactlens naar een mandala (Tibetaanse tekening) gekeken, om dit na de meditatie nog een keer te doen. Men zal versteld staan hoeveel beter men dan ziet! Het 2de stadium bestaat uit het in kleermakerszit draaien van de beenspierenergie langzaam naar de nek en het hoofd, alsof een boa-constrictor je ruggengraat omhoog kruipt. Het 3de stadium, ook weer 15 minuten met andere muziek, ga je plat op je rug liggen met de handpalmen naar boven. In dit stadium sla je je ogen open en draai je 7 en een halve minuut van rechts naar beneden, naar links en dan naar boven. Na muziekwisseling draai je 7 en een halve minuut van links naar beneden, dan naar rechts en naar boven. De beenenergie zal nu in de oogspieren zitten. Des te actiever de eerste 2 stadia zijn, des te passiever en productiever de rest. Het 4 de stadium bestaat in het weer sluiten van de ogen (stadium 1 en 2 ook) en 15 minuten het derde oog voeden met licht. De pijnappelklier wordt hierdoor versterkt, waardoor men gratis meer dopamine krijgt, een gelukkig en euforisch gevoel. Hierna staat men op en kijkt naar de Mandala met al zijn details. Men ziet nu al beter! Alleen vergeet de bril en contactlens, want die doet heel de meditatie weer teniet!
Het menselijk oog reproduceert zich onder gezonde omstandigheden dank zij de 5 elementen (Aarde, Lucht, Vuur, Water en Ether/Ruimte) in ongeveer 1 uur, net iets sneller dan de longen! De ogen hebben daardoor zeer veel water nodig en dehydratie van de ogen kan dus gemakkelijk gebeuren. Dit dient vermeden te worden door per dag zeker 2 liter ‘levend ’water te drinken en lief te zijn voor je eigen ogen. Het drinken van koeienmelk is daarentegen zeer slecht voor de ogen en het zenuwstelsel. De ogen zijn ‘de vensters naar de Ziel’ en de “energieopladers voor het Brein’ bij het “Zonnestaren “. Door oogoefeningen te doen, al duizenden jaren bekend in de Yogaleer, kan men zijn zien verbeteren. Ook planten, wortels en kruiden kan men gebruiken om de ogen te versterken, bijvoorbeeld wortelen (heb je ooit een konijn met een bril gezien?), ogentroost (het woord zegt het al, door het Universum geschapen juist voor het OOG,, blauwe bessen (biologisch natuurlijk) , goudsbloem en vele andere kruiden en wortelen (zie Richard Mabey “Alle kruiden en hun toepassingen”).
Stichting Akhaldan (www.akhaldan.info)heeft zelfs voor de screenjunkies speciaal “Oogkruidenthee” (www.dutchspirit.info) gemaakt.
EMUNKTORIUM
Het oog heeft een in- en een uitgaande functie! Zoals Paracelsus zei: Het is ook een ”Emunktorium”, een uitlaat of afvoerweg van vuil (Skrt: Amas)! Zo wordt middels het traanvocht heel wat emotionele en fysieke vergiften afgevoerd. Huilen, wenen en lachen zijn dan ook de beste bezigheden om de ogen gezond te houden! Deze 2 afvoerkanalen hebben dus ook zonder te huilen zeer veel vocht nodig. Ze staan ook niet alleen in het gezicht, ook de oren, neusgaten en mond voeren heel wat gif af! Men kan lief zijn voor de ogen. Heb mededogen met je ogen! Bijvoorbeeld je ogen handpalmeren. Je wrijft je handpalmen 1 minuut warm en legt ze dan op je gesloten ogen voor 1 minuut, terwijl je je voorstelt dat je naar pikzwart fluweel kijkt . Een grote weldaad voor je oh zo belangrijk ‘Zienzintuig’. Een verse biologische komkommer voor 2 minuten op je ogen leggen. Weer zo’n weldaad! Oefen je oogspieren door de focusafstand te variëren. Kijk naar het tipje van de neus en dan naar het raam of verder. Ook een neusspoeling met lauw zout water helpt zelf 6 afvoerkanalen tegelijk te reinigen, ogen, oren en neus! Men kan ook tijd nemen om de dag ‘in te kleuren’ en of vorm te geven, want ZIEN is niet hetzelfde als KIJKEN. De ogen overdag geregeld even sluiten, naar binnen gaan, eventueel met je handpalmen het donkerblauw fluwelen zwarte gat zien te vinden. Weer zo’n weldaad voor je ogen, het kostbaarste bezit en de meest praktische dienaar van alle dienaren in je lichaam! Ook de bewuste omgang met elektriciteit speelt een belangrijke rol, vooral in de avonduren, waar men het oog kan ontlasten door meer kaarslicht te gebruiken! Jezelf “ontscrenen”. Hoeveel uren per dag kijk je 2 dimensionaal naar een beeldscherm? En hoeveel uren zie je wijde horizonten? Hoeveel tijd zit je binnen en hoeveel tijd loop je buiten? Belangrijke vragen voor een goede OOG- en OORontwikkeling.

Sarvamangalam (alle voelende wezens zijn gelukkig)

Swami Deva Manoj, alias Drs. M.M.A.Hermans